THƯỚC ĐO HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ HIỆN ĐẠI​


–         Nguyễn Thanh Tuyền: Thước đo hạnh phúc của Phụ nữ hiện đại

Người ta thường nói, phụ nữ có 3 việc không thể ngừng được, đó là xinh đẹp, học tập và xây dựng sự nghiệp. Điều đó càng đúng hơn với những người phụ nữ thời nay.

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *